Back to top

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008, O místních poplatcích