Back to top

OZNÁMENÍ: ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna na pozemku parc. č. 98/3 v k.ú. Kutrovice