Back to top

OZNÁMENÍ: ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: změna způsobu využití pozemků z chmelnice na ornou půdu - pozemky parc.č. 455, 456/14, 456/16, 456/17, 456/25, 456/26, 456/28 a 456/29 v katastrálním území Kutrovice