Back to top

Rekonstrukce mostu "I/7 ev.č. 7-028" - vyjádření ŘSD

Datum vyvěšení: 
1. 6. 2020
Datum sejmutí: 
31. 12. 2020

Dopravu na silnici I/7 komplikuje rekonstrukce mostu u Kutrovic k níž,
naleznete informaci níže:

Oprava mostu ev. č. 7-028 na silnici I/7 přes Bakovský potok a přes silnici
III/23717 v ceně 59 milionů bude probíhat od dnešního dne 21.5 2020 s plánovaným
ukončením 31.12.2020.  Rekonstrukce bude prováděna za provozu s dopravním omezením.
Na místě je zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem řízený semafory, přičemž
délka uzavřeného úseku je cca 700 metrů.  Proto je třeba, aby řidiči počítali se
zdržením, zejména v době ranní a odpolední špičky, a měli na cestu dostatečnou
časovou rezervu.

Předmětem rekonstrukce je komplexní oprava, která zahrnuje odtěžení stávajících
přechodových oblastí mostu a realizace nových přechodových oblastí, včetně
přechodových desek. Dále odstrojení mostu až na nosnou konstrukci, lokální sanace
nosné konstrukce, nová izolace NK + nové odvodnění a vozovka. Kromě toho dojde na
výměnu dilatačních závěrů, výměnu ložisek u krajních opěr + repasování ložisek na
pilířích bez vyjmutí a sanaci betonových konstrukcí, tak že řidič po uvedení do
provozu budou jezdit praktiky po novém mostě.