Back to top

Zveřejnění závěrů zastupitelstva obce Kutrovice plynoucích z projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti provedené ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly veřejné správy, zveřejnění přijatých opatření