Back to top

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Jednací řád obce Kutrovice (obecně závazná vyhláška č. 1/2006)